• حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام):
  • مَن شاوَرَ ذَوِی العُقُولِ اِستَضَاءَ بِأنوَارِ العُقُولِ.

  • هر کس با عاقلان مشورت کند، از نور عقل‌هایشان روشنایی خواهد گرفت.

  • میزان الحکمه، ح 9848

آیا با ارائه خدمات الکترونیک (غیرحضوری) از کانون موافقید؟

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad