• پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
  • إنّ مِن إجلالی تَوقیرَ الشَّیخِ مِن اُمَّتی

  • احترام به سالمندان امّت من ، احترام به من است .

  • میزان الحکمه ، ح 9927

آیا با ارائه خدمات الکترونیک (غیرحضوری) از کانون موافقید؟

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad