اطلاعیه ها و اخبار

لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان

لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه تکمیل درمان 

تاریخ ثبت اطلاعیه:سه شنبه 16 اردیبهشت 1399


تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد 1400-1399

تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد 1400-1399

تاریخ ثبت اطلاعیه:سه شنبه 16 اردیبهشت 1399


دریافت غرامت بیمه عمر

دریافت غرامت بیمه عمر 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


انتقاد و پیشنهاد از عملکرد کانون مشهد

انتقاد و پیشنهاد از عملکرد کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


پاسخ به نامه آقای پژمانفر نماینده مجلس درباره همسان سازی عیدی

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به نامه آقای پژمانفر 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


جلسه دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


متن سخنرانی آقای رضائی در همایش کانون عالی تیر ماه 1398

متن سخنرانی آقای رضائی در همایش کانون عالی تیرماه 1398

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


تأیید تاریخ آگهی دعوت به مجمع

تأیید تاریخ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad