اطلاعیه ها و اخبار

خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد سال 1397 - 1398

خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد سال 1397 - 1398

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد سال 1397 - 1398

خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان قرارداد سال 1397 -1398

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


نتیجه قرعه کشی وام

نتیجه قرعه کشی وام سه میلیون تومانی مهر ماه سال 1397 از منابع سازمان تأمین اجتماعی مشهد جهت دریافت لیست روی لینک مربوطه کلیک نمائید

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه مهم بیمه تکمیل درمان سال 1397

اطلاعیه مهم بیمه تکمیل درمان سال 1397

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


ارائه پیشنهاداتی جهت رفاه حال بازنشستگان

ارائه پیشنهاداتی به مدیران ارشد کشوری جهت رفاه حال بازنشستگان 

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


طرح نسیم سلامت

برگزاری مسابقات ورزشی برای برادران و خواهران بازنشسته و مستمری بگیران محترم

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


شرایط ثبت نام وام

شرایط ثبت نام وام

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه ثبت نام وام

اطلاعیه ثبت نام وام بصورت غیر حضوری

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری ( ادامه )

درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری ( ادامه )

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری

درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad