اطلاعیه ها و اخبار

جلسه دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


متن سخنرانی آقای رضائی در همایش کانون عالی تیر ماه 1398

متن سخنرانی آقای رضائی در همایش کانون عالی تیرماه 1398

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


تأیید تاریخ آگهی دعوت به مجمع

تأیید تاریخ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


سخنان آقای زدا درباره معیشت بازنشستگان

سخنان آقای زدا درباره معیشت بازنشستگان 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


تسهیلات وام مؤسسه خیریه مبین

تسهیلات وام مؤسسه خیریه مبین 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


شعر زیبای یکی از اعضاء کانون بازنشستگان مشهد در مورد پرسنل کانون مشهد

شعر زیبای یکی از اعضاء کانون بازنشستگان مشهد در مورد پرسنل کانون مشهد 

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 16 اردیبهشت 1398


بیانیه پایانی همایش اسفند 97

بیانیه پایانی همایش اسفند  1397

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


فرازهایی از عملکرد کانون عالی کشور

فرازهایی از عملکرد کانون عالی کشور

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


صحبتهای رئیس کانون در همایش پایانی سال

صحبتهای رئیس کانون در همایش پایانی سال

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad