اطلاعیه ها و اخبار

اظهارات آقای دلقندی درباره مشکلات بازنشستگان

اظهارات آقای دلقندی رئیس کانون بازنشستگان سبزوار راجع به مشکلات بازنشستگان:

شنبه 16 اردیبهشت 1396
Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad