اطلاعیه ها و اخبار

تشکلات کارگری خواهان لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت

تشکلات کارگری و بازنشسته استان خراسان رضوی خواهان همگرایی در جهت لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت هستند:

یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad