اطلاعیه ها و اخبار

گزارش خلاصه جلسه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی

گزارش خلاصه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی:

یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad