قراردادها

قرارداد بیمه تکمیلی

قرارداد بیمه تکمیلی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان رضوی با شرکت آتیه سازان حافظ که به صورت سراسری در کشور توسط کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی ایران از اول آذرماه 1392 تا اول ...

تاریخ ثبت قرارداد:جمعه 1 آذر 1392

ادامه...

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad