تسهیلات رفاهی

هتل 4 ستاره کانون عالی

استفاده از هتل 4 ستاره کانون عالی واقع در بندر انزلی با معرفی نامه کانون مشهد 

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی آموزشگاه کانون بازنشستگان مشهد

جدول تغییرات بلیط استخرها

جدول تغییرات بلیط استخرها

تبلیغات پیامکی و بنری در سایت

با عنایت به درخواست های مطرح شده در خصوص ارسال پیامک و یا درج تبلیغات در سایت اطلاع رسانی کانون این امکان فراهم گردید تا مجموعه هایی که به نوعی در جهت رفاه و پیشبرد امور بازنشستگان محترم فعالیت دارند برای شناسایی راحت تر ...

صورت کلی تسهیلات

صورت تسهیلات برای استفاده بازنشستگان و خانواده آنها

کلاسهای آموزشی رشته های ورزشی

استفاده از کلیه کلاسهای آموزشی رشته های مختلف ورزشی اداره کل کار و امور اجتماعی واقع در فلکه فردوسی مشهد ( بازنشستگان و خانواده تحت پوشش آنها )

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad