تسهیلات رفاهی

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی آموزشگاه کانون بازنشستگان مشهد

جدول تغییرات بلیط استخرها

جدول تغییرات بلیط استخرها

تبلیغات پیامکی و بنری در سایت

با عنایت به درخواست های مطرح شده در خصوص ارسال پیامک و یا درج تبلیغات در سایت اطلاع رسانی کانون این امکان فراهم گردید تا مجموعه هایی که به نوعی در جهت رفاه و پیشبرد امور بازنشستگان محترم فعالیت دارند برای شناسایی راحت تر ...

صورت کلی تسهیلات

صورت تسهیلات برای استفاده بازنشستگان و خانواده آنها

کلاسهای آموزشی رشته های ورزشی

استفاده از کلیه کلاسهای آموزشی رشته های مختلف ورزشی اداره کل کار و امور اجتماعی واقع در فلکه فردوسی مشهد ( بازنشستگان و خانواده تحت پوشش آنها )

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad