• پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
  • إنّ فاطمهَ بَضْعهٌ مِنّی ، وهی نورُ عَیْنی ، وثَمَرهُ فُؤادی ، یَسوؤنی ما ساءها ، ویَسُرُّنی ما سَرَّها ، وإنّها أوّلُ مَن یَلْحَقُنی مِن أهلِ بیتی 

  •  همانا فاطمه پاره تن من است . او نور دیده و میوه دل من است . آنچه او را غمین کند ، مرا نیز غمزده می‏کند و آنچه او را شاد سازد ، مرا شاد می‏کند . او نخستین فرد از خاندان من است که به من می‏پیوندد .

  • کتاب منتهی الآمال

آیا با ارائه خدمات الکترونیک (غیرحضوری) از کانون موافقید؟

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad