دیگر کانون ها

کانون در استان های دیگر

جهت مشاهده مشخصات و آدرس کانون های استانی کل کشور می توانید
به سایت کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در آدرس http://kanoone-ali.ir مراجعه فرمایید


کانون کارگران بازنشسته استان خراسان رضوی

مشهد- بلوارشفا - شفا 22- ساختمان نهادهای مدنی - طبقه همکف

رئیس کانون : قربانعلی رمضانی

تلفن : 37519058

فکس :37515764

شماره پیام کوتاه : 983000320004

 وبسایت:  http://www.bazneshasteha.ir

کانال تگرام (کانون استان) telegram.me/kanonostan


کانون کارگران بازنشسته شعبه مشهد

مشهد - بلوار قرنی 35 - پلاک 21 

رئیس کانون : عبدالحسین نوعی سرچشمه

تلفن ها : 37264664 - 37252866

فکس : 37248071

شماره پیام کوتاه : 983000320003

وبسایت: http://mashhad.bazneshasteha.ir/

 کانال تگرام (کانون مشهد) telegram.me/ekanon


کانون کارگران بازنشسته سرخس

سرخس - سی متری  بلوار کارگر

رئیس کانون : محمد درویشی

تلفن: 34527997-051

پیام کوتاه: 300032000301

وبسایت: http://sarakhs.bazneshasteha.ir/


کانون کارگران بازنشسته خواف

خواف - بلوار فردوسی - خیابان بوستان - بوستان 6 

رئیس کانون : حبیب الله رزم آرای رودی

تلفن : 54230005


کانون کارگران بازنشسته تربت جام

تربت جام - خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان نظامی

رئیس کانون: احمد خدادادی

تلفن : 52535505

فکس : 52535505


کانون کارگران بازنشسته نیشابور

نیشابور- خیابان 15 خرداد - خرداد 5 - اولین میلان سمت راست

رئیس کانون : محسن کیمیایی

تلفن : 43355588

فکس :42251520


کانون کارگران بازنشسته بجستان

بجستان - خیابان 7تیر - بالاتر از اداره پست

رئیس کانون : محمد خاکسار بجستانی

تلفن : 56527061

فکس :56527062


کانون کارگران بازنشسته جوین

جوین- امام رضا 82 مقابل بانک رفاه - پلاک 18

رئیس کانون : خان محمد قارزی

تلفن : 45220752


کانون کارگران بازنشسته فریمان

فریمان - فلکه چهارشیر - اول جاده کارخانه قند

رئیس کانون : غلامعلی راستگو

تلفن : 6227666

فکس : 6227666


کانون کارگران بازنشسته سبزوار

سبزوار - چهل متری - چمران بیست و یک

رئیس کانون : محمد حسین دلقندی

تلفن : 4446144

فکس : 4446155


کانون کارگران بازنشسته درگز

درگز- خیابان صارم - جنب هتل صارم

رئیس کانون : شیرویه حسین زاده

تلفن : 5231802

فکس : 5231802


کانون کارگران بازنشسته بردسکن

بردسکن - خیابان شهدا - روبروی کلانتری

رئیس کانون : علیرضا سعادتی

تلفن : 7229133

فکس : 7225085


کانون کارگران بازنشسته کاشمر

کاشمر- بلواربسیج - نبش بسیج 2

رئیس کانون : حمزه صادقیان

تلفن : 8242132

فکس : 8227556


کانون کارگران بازنشسته گناباد

گناباد - خیابان شهدا - چهارراه دادگستری - مسجد شهدا

رئیس کانون : حسن صدوقی

تلفن : 57253280

فکس :57253281

وبسایت: http://gonabad.bazneshasteha.ir/


کانون کارگران بازنشسته چناران

چناران - خیابان طالقانی - طالقانی 4 - نبش میلان اول

رئیس کانون : علیرضا قهرمانی

تلفن : 6228868

فکس :6228868


کانون کارگران بازنشسته تربت حیدریه

تربت حیدریه - چهار راه فرهنگ - خیابان قائم - فروشگاه تعاونی کارمندان

رئیس کانون : حسن باقری

تلفن : 2228185

فکس : 2228185


کانون کارگران بازنشسته تایباد

تایباد- خیابان شریعتی - کوچه اصلاف

رئیس کانون : محمد ذوالفقاری

تلفن : 4232848

فکس : 4232848 


کانون کارگران بازنشسته قوچان

قوچان - کمربندی شهید مدرس - روبروی اداره اوقاف 

رئیس کانون : علی اصغر سلطانی

تلفن : 2223319

فکس : 2228556


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad